Influencer marketing - Autentiskt och trovärdigt

I över 1,5 år med sociala restriktioner ser det ut som att vi äntligen kan kunna ses som vanligt igen. Denna tid med restriktioner har förutom våra sociala relationer, även påverkat Influencer Marketing. Nedan kommer 3 trender och spaningar som vi ser är en direkt påverkan av vårt minst sagt märkliga år av social distansering.

Live streaming ökade otroligt mycket under 2020 och har blivit en av de mest framstående Influencer Marketing trenderna.

Medan Corona ökade distansen mellan oss fysiskt, så minskade distansen mellan oss och Influencers digitalt. Och vi fick en närmare inblick i influencernas vardag.

Influencers kommer att fortsätta att gå före med skapande av livestream innehåll.

Liveshopping som för ett år sedan kändes lite nytt är idag en alltmer naturlig företeelse som allt fler använder sig utav. Liveshopping bolaget Bambuser köpte i maj influencer bolaget Relatable för att sätta samman företag och influencer ännu närmare varandra.

Vissa influencer har vuxit sig stora med en jetsetlivsstil, som tidigare inspirerade, men som under Corona upplevdes som en livsstil som ingen kunde relatera till.

Under 2022 kommer vi se fler varumärken som samarbetar med influencer som uppvisar ett mer realistiskt innehåll på sina kanaler och som även är mer autentiska och bjuder in till personliga erfarenheter och sin vanlig vardag.

I somras kom en ny norsk lag mot retuscherade bilder i sociala medier, just för att minska spridningen av skeva kroppsideal. Detta kommer att påverka Influencers i Norge då dem måste märka retuscherade bilder i betalda samarbeten. Kanske fler länder tar efter denna lag?

Enstaka posts blir alltmer ovanliga. Och ett längre samarbete ger större trovärdighet. Samtidigt så blir företag bättre på att följa upp Influencer Marketing, sätta strategier och mäta sin framgång. Vilket gör att allt fler bokar upp influencers för långsiktiga samarbeten.  Många Influencers har idag större möjlighet att välja varumärken de  genuint har ett intresserade av och där de kan ingå mer trovärdiga långsiktiga samarbeten.


Medieinvesteringarna vänder starkt uppåt

Nu har vi haft två kvartal av växande investeringar visar den senaste rapporten av nettoinvesteringen i Q2 från IRM. Efter att marknaden tappat totalt -5,2% netto under 2020 är nu prognosen att investeringen stiger med 8,7% i år vilket gör att vi hamnar på en högre total nivå 2021 än 2019.

Återhämtningen är stark och drivs fortsatt av digitala investeringar där sök står för över hälften av investeringen. Online Video och Social Media är de kanaler som växer snabbast tillsammans med Podcasts.  Radio växer också och i kategorin ljud står poddar nu för 1/5 av investeringen.

Utomhus tar nu äntligen rejäl fart och ökar med 37% i Q2 efter att ha haft ett dystert år 2020 och en negativ start på 2021. Trots det är investeringen fortfarande 12% lägre hittills i år jämfört med 2020.

Konsekvenser av den snabba ökningen i Q2 är att flera medier är mer eller mindre fullbokade framåt.

Innan pandemin kom pratade vi en hel del om utomhus som en vinnare. Dels som ett av få kvarvarande massmedier för annonsering, dels med en stark utveckling digitalt. Nu när folk börjar röra sig ute mer igen så har mediet också mycket hög bokningsgrad. Nästa års ytor är släppta för bokning så här gäller det att vara ute i tid om man har viktiga perioder då man vill synas. Även radio har hög bokningsgrad i perioder och för de medier som har begränsat utrymme rekommenderar vi starkt att vara ute i god tid med bokningarna! Vi kan också vänta oss att auktionspriserna kommer att stiga på digitala medier, något vi redan ser har skett.