I över 1,5 år med sociala restriktioner ser det ut som att vi äntligen kan kunna ses som vanligt igen. Denna tid med restriktioner har förutom våra sociala relationer, även påverkat Influencer Marketing. Nedan kommer 3 trender och spaningar som vi ser är en direkt påverkan av vårt minst sagt märkliga år av social distansering.

Live streaming ökade otroligt mycket under 2020 och har blivit en av de mest framstående Influencer Marketing trenderna.

Medan Corona ökade distansen mellan oss fysiskt, så minskade distansen mellan oss och Influencers digitalt. Och vi fick en närmare inblick i influencernas vardag.

Influencers kommer att fortsätta att gå före med skapande av livestream innehåll.

Liveshopping som för ett år sedan kändes lite nytt är idag en alltmer naturlig företeelse som allt fler använder sig utav. Liveshopping bolaget Bambuser köpte i maj influencer bolaget Relatable för att sätta samman företag och influencer ännu närmare varandra.

Vissa influencer har vuxit sig stora med en jetsetlivsstil, som tidigare inspirerade, men som under Corona upplevdes som en livsstil som ingen kunde relatera till.

Under 2022 kommer vi se fler varumärken som samarbetar med influencer som uppvisar ett mer realistiskt innehåll på sina kanaler och som även är mer autentiska och bjuder in till personliga erfarenheter och sin vanlig vardag.

I somras kom en ny norsk lag mot retuscherade bilder i sociala medier, just för att minska spridningen av skeva kroppsideal. Detta kommer att påverka Influencers i Norge då dem måste märka retuscherade bilder i betalda samarbeten. Kanske fler länder tar efter denna lag?

Enstaka posts blir alltmer ovanliga. Och ett längre samarbete ger större trovärdighet. Samtidigt så blir företag bättre på att följa upp Influencer Marketing, sätta strategier och mäta sin framgång. Vilket gör att allt fler bokar upp influencers för långsiktiga samarbeten.  Många Influencers har idag större möjlighet att välja varumärken de  genuint har ett intresserade av och där de kan ingå mer trovärdiga långsiktiga samarbeten.