Välkommen till Scream

Scream är en oberoende mediebyrå som startades 2003 och ägs av delar av personalen. Vi präglas av en entreprenöriell anda och brinner för att utveckla och inspirera våra kunder. Vi satsar mycket på digital utveckling och har under åren startat flera dotterbolag och utvecklat tjänster för att stärka vår position som en av de främsta på digital marknadsföring.

På Scream sätter vi personalen främst. Vi har skapat en stark, positiv och inkluderande kultur som smittar av sig i kundarbetet. Vi är en organisation med högt i tak och involverar personalen i alla former av projekt och beslut. Jämställdhet och ett arbete för ökad mångfald är självklarheter hos oss. Hos oss finns oändligt många karriärvägar, vi är en oberoende byrå som utvecklas med och av våra medarbetare.

På Scream är vi även oerhört stolta över att tre år i rad ha certifierats av den globala organisationen Great Place to Work, en organisation som årligen utser Sveriges bästa arbetsplatser.

Läs mer om våra lediga tjänster här. Varmt välkommen med din ansökan.

Jämställdhet

Efter att #metoo-rörelsen och mer specifikt i vår bransch #sistabriefen belyst en situation som är väldigt långt ifrån bra på många ställen har vi gjort ett omtag på vårt interna arbete på Scream. Vi har sett över och omformulerat samt förtydligat våra policies kring jämställdhet, mångfald, trakasserier och särbehandling. Arbetet för att långsiktigt förbättra och inte tappa fokus på frågorna har konkretiserats liksom följderna av att bryta mot vad vi kommit överens om gäller på vår arbetsplats. Det har kommunicerats till alla medarbetare och att gå igenom och skriva under på dessa policies är idag en del av vår anställningsprocess.  Vi ser den storm som rörelsen skapat som en fantastisk chans att förändra saker till det bättre och gör vårt bästa för att bidra till en bättre miljö i branschen.