Vi vill hjälpa till att lindra situationen för människor i nöd i Ukraina. Tillsammans med övriga bolag i Media Family donerar Scream Mediabyrå 150 000 kr till humanitärt bistånd, lika fördelat mellan Sweden for UNHCR och Act Svenska kyrkan.

Gå gärna in och läs mer om deras arbete och hur man kan hjälpa till ytterligare:

https://sverigeforunhcr.se/

https://www.svenskakyrkan.se/act/

#standwithukraine