Visselblåsning

Screams visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Vi lägger ett stort värde vid en respektfull kultur och hög etisk standard varpå det är viktigt för oss att agera och vidta åtgärder när något är fel.

Viktigt att anmäla

Det är viktigt för oss att motverka risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter eller missförhållanden. Det kan till exempel handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, regelverksbrott eller andra missförhållanden.

Vem kan anmäla?

Utgångspunkten är du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation till Scream. Du kan vara exempelvis anställd, praktikant, arbetssökande, konsult, före detta anställd, leverantör eller aktieägare. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Betryggande hantering av anmälan

Misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Scream rapporterar via vår visselblåsarfunktion som tillhandahålls av Hailey HR.
Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Utredningen hanteras strikt konfidentiellt och med hänsyn tagen till din integritet. Rutiner finns om du vill vara anonym i din anmälan. Den som gör en anmälan riskerar inte att drabbas av repressalier eller negativ särbehandling.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men all information ska lämnas i god tro.

Så här gör du:

Klicka på följande länk och följ instruktionerna i formuläret: Visselblåsningsfunktionen inom Media Family

Berätta vad som har hänt, var och när det hände.
Via länken du får i bekräftelsemejlet kan du addera ytterligare information om du behöver.
Inom sju dagar får du svar.

Har du andra klagomål eller synpunkter, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på Scream så tar vi det vidare därifrån.